Rozpoczęliśmy poszukiwania dostawcy systemu IT

Przeprowadzona w maju 2014 analiza techniczna systemu IT wnioskodawcy oraz analiza Modułu Zarządczego pokazała, iż konieczne są określone zmiany. Wytyczony został dla nich kierunek a także zarysowane konkretne potrzeby.

W związku z tym rozpoczęto poszukiwania dostawcy IT, który wypracuje określone rozwiązania:

  1. Wykonanie platformy oraz bazujących na niej czterech modułów zarządczych do automatyzacji procesów B2B.
  2. Realizacja modułów zarządczych na indywidualne zamówienie, w pełni dostosowanych do określonych wcześniej potrzeb beneficjenta.

Zgodnie z założeniami automatyzacji maja podlegać następujące procesy: tworzenie i monitorowanie harmonogramów; budżetowanie; aktualizowanie budżetów poprzez automatyczne pobieranie do budżetów wprowadzonych do systemu wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex; podpisywanie i autoryzowanie prac projektowych, dokumentów, umów, protokołów, notatek, raportów w różnych fazach przygotowania, za pomocą bezpiecznego elektronicznego podpisu; ewidencjonowanie i generowanie faktur; spotkania koordynacyjne prowadzone w formie wideokonferencji i z dostępem online do wszystkich plików w systemie i możliwością ich aktualizacji podczas wideokonferencji; kosztorysowanie projektów; wizualizowanie projektowanych budynków w 3D; prowadzenie e-dziennika budowy; zarządzanie powierzchniami przeznaczonymi pod wspólne usługi dla najemców powierzchni w parku technologiczno- naukowym: automatyzacja rezerwacji sal konferencyjnych, rejestracji na szkolenia, warsztaty i konsultacje prawne; raportowanie; bieżące monitorowanie w trybie online dokumentacji związanej z każdym lokalnej, którym wnioskodawca będzie zarządzał.