Nawiązanie współpracy z PW oraz SGH

Politechnika Warszawska to jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Od wielu lat plasuje się na szczycie rankingów uczelni wyższych w kraju oraz w Europie środkowo-wschodniej. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzi także centra i ośrodki badawcze, pracujące nad wdrożeniami innowacyjnych projektów.

Szkoła Główna Handlowa, jako najstarsza uczelnia w kraju, łączy najlepsze tradycje nauczania na światowym poziomie z nowoczesnym podejściem do przekazywania specjalistycznej wiedzy. W tym roku znalazła się na liście 80 najlepszych szkół biznesu według magazynu Forbes.

Jednym z elementów projektu realizowanego przez Pro-Development Sp,z o.o oraz partnerów biznesowych firmy jest zarządzanie parkami technologicznymi. Aby uzupełnić zasoby dotyczące tego modułu, beneficjent nawiązał współpracę w zakresie badań nad parkami technologicznymi z Politechniką Warszawską oraz zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej. Przygotowali oni analizy najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania parkami w Polsce oraz na świecie. Jej wyniki staną się podstawą do opracowania moduł dedykowanego dla parków technologicznych.

Badanie zasobów firmy

Aby każdy z czterech modułów (projektowo- budowlany, sprzedażowo- marketingowy, moduł parków technologicznych oraz moduł zarządczy) mógł zacząć być opracowywany, konieczne było przeprowadzenie analizy zasobów firmy.

W tym celu odbył się cykl spotkań z analitykiem, który wsparł beneficjenta w określeniu posiadanych zasobów przedsiębiorstwa oraz nakreśleniu ewentualnych braków, wymagających uzupełnienia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że :

  1. Posiadane dotychczas zasoby mogą stać się elementem projektowanego modułu
  2. Istnieją zasoby wymagające uzupełnienia
  3. Tworzone moduły pozwolą wypełnić braki w zasobach przedsiębiorstwa

Analiza przedwdrożeniowa każdego modułu pozwoliła tym samym nakreślić zasoby beneficjenta, a także wspomóc wyznaczenie kierunku wdrożeniowego każdego z modułów.