Panel dziennik budowy

Panel stanowiący elektroniczną wersję tradycyjnego dziennika budowy- dokumentu urzędowego, niezbędnego podczas procesu budowy – dodany  zostanie do opracowywanego modułu projektowo- budowlanego. Jego zadaniem głównym będzie stworzenie możliwości inwestorom, aby mogli na bieżąco mieć wgląd do postępów i zmian na budowie.

Specjalnie zaprojektowany panel w dedykowanym systemie informatycznym wyposażony zostanie we wszelkie funkcje tradycyjnego dziennika budowy m.in: spis wykonawców i podwykonawców, zakres ich obowiązków i uprawnień, harmonogram prac i odbiorów zamówionych prac. Dzięki temu rozwiązaniu czas komunikacji pomiędzy inwestorem a zespołem odpowiadającym za budowę, ulegnie skróceniu, a współpraca będzie efektywniejsza.

Obecnie trwają prace projektowe nad dokładnym kształtem i funkcjonalnościami tego panelu. Na podstawie analizy potrzeb oraz przedstawieniu warunków współpracy pomiędzy inwestorem a wykonawcami inwestycji, opracowywane są założenia systemowe.