Przekazanie modułu zarządzania parkami technologicznymi i biznesowymi

Moduł zarządzania parkami technologicznymi i biznesowymi przygotowany przez zleceniobiorcę dla ProDevelopment Sp z o.o wyposażony został między innymi w panel analityczno- statystyczny. Pozwoli on użytkownikom na zarządzanie profilami najemców oraz profilami przedsiębiorstw znajdującymi się w okresie inkubacji a także statusami płatności i zarządzaniem zyskami z najmu powierzchni w parku technologiczno- biznesowym.

Zgodnie z umową zawartą w 2014 roku, w maju 2015 nastąpiło nabycie wartości niematerialnych i prawnych do oprogramowania wyżej wymienionych elementów modułu zarządczego. Proces, poprzedzony uprzednio analizami potrzeb potencjalnych użytkowników i zleceniodawcy oraz fazą testową, przekazany został w formie spełniającej oczekiwania zleceniodawcy.

Artykuły o realizowanym projekcie

W maju 2015 roku ukazały się artykuły informujące o realizowanym przez Pro-Development Sp. z o.o projekcie w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Artykuły ukazały się w: 

1.Puls Biznesu 05.05.2015

„ Wdrażamy obecnie platformę B2B, która podniesie jakość naszych usług”

ProDev_PB

2. Portal biznes.pl 19.05.2015

„Dzięki wykorzystaniu platformy B2B współpraca będzie bardziej efektywna”

ProDev_Biznes_pl (1)

3.  Portal property news.pl 24.05.2015

„Platforma B2B ułatwi zarządzanie”

ProDev_Property (1)