Integracja systemu księgowego

W związku z postępującymi pracami nad oprogramowaniem zamówionym przez zleceniodawcę,  należącym do projektu „Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o” realizowanego w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” trwają pracę niezbędne do wykonania po stronie zleceniobiorcy.

Na potrzeby realizowanego projektu trwa integracja systemu księgowego spółki Pro-Development oraz partnera biznesowego firmy- spółki Willson&Brown. Umożliwi ona dostarczenie faktur kosztowych bezpośrednio do systemu partnera, bez konieczności wysyłania ich w tradycyjnej wersji papierowej. Dzięki temu skróceniu ulegnie czas procesów przeprowadzanych w obu spółkach, a także usprawniony zostanie obieg dokumentacji pomiędzy dwoma podmiotami.