Panel e – dziennik budowy

Prace projektowe nad kształtem i funkcjonalnościami panelu e- dziennik budowy dobiegły końca. Na podstawie przeprowadzonych uprzednio analiz przedwdrożeniowych zaprojektowane zostały elementy systemu pozwalające inwestorom na bieżący podgląd postępów i zmian na budowie.

Należą do nich między innymi:

– spis wykonawców i podwykonawców

– uprawnienia i obowiązki poszczególnych jednostek

– harmonogramy pracy i ich odbiorów

Po uwzględnieniu zgłoszonych uprzednio przez zleceniodawcę sugestii zmian i uzupełniania oprogramowania, panel e- dziennik budowy został zaakceptowany i nastąpiło przekazanie wartości niematerialnych i prawnych.