Oprogramowanie modułu projektowo- budowlanego

Autodesk Building Design Suit stanowi podstawę oprogramowania modułu projektowo- budowlanego. Jedną z jego ważnych funkcji jest możliwość wymiany dokumentów pomiędzy zleceniodawcą a zewnętrznymi partnerami, zajmującymi się pracami projektowymi oraz architekturą.

Obecnie, trwają testy funkcjonalności oprogramowania i sprawdzana jest możliwość wymiany dokumentów pomiędzy zleceniodawcą- spółką Prodevelopment a partnerem wniosku – pracownią architektoniczną pani Danuty Barańskiej. W ramach testów i projektu wdrażana jest platforma przeznaczona do kompleksowego zarządzania procesem, przygotowaniem i realizacją komercjalizacji wielofunkcyjnej inwestycji, która równocześnie pełni rolę automatycznej platformy wymiany danych typu bussines to business.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, czas obiegu wymiany dokumentów ulegnie skróceniu,  dane utrzymywane przez partnerów procesu będą precyzyjne a możliwość wglądu do nich pozwoli na elastyczną i szybką reakcję na ewentualne potrzeby zmian.