by

Zawiązanie Komitetu Sterującego

Organem nadzorującym powstanie aplikacji wspomagającej współpracę pomiędzy Pro-Development Sp. z o.o a Partnerami spółki , jest Komitet Sterujący. Wśród jego członków znajdują się Wnioskodawca oraz partnerzy biznesowi projektu. Wspólnie będą oni opiniowali poszczególne etapy pracy, dzięki czemu tworzona aplikacja będzie w pełni spełniała wymagania systemowe każdego z nich.

Równocześnie, zawiązanie Komitetu Sterującego pozwoli na  ciągły monitoring realizowanego projektu oraz dostosowanie konstruowanego systemu do potrzeb jego przyszłych użytkowników. Pozwoli to zagwarantować wnioskodawcy efektywność realizowanych przez niego procesów biznesowych a także wpłynie na sukces całego przedsięwzięcia.

 

Write a Comment

Comment