by

Porównywarka ofert w module projektowo- budowalanym

Moduł projektowo- budowlany, umożliwiający integrację systemów biznesowych spółki ProDevelopment, ma za zadanie ułatwić zbieżną współpracę firmy oraz jej zewnętrznych partnerów. Z związku z tym wyposażony został on w niezbędne elementy takie jak między innymi: oprogramowanie Autodesk Building Design Suit, pozwalające na wgląd do projektu na każdym etapie pracy nad nim, zgłaszanie uwag i wprowadzenie modyfikacji dot. architektury planowanych budynków i rozkładu lokali wewnątrz budynków; możliwość automatycznego kosztorysowania prac przez zespoły projektowe oraz tworzenia i modyfikowania wizualizacji w modelu 3D.

Aby w kompleksowy sposób usprawnić integracje procesów biznesowych, moduł został dodatkowo wyposażony w funkcjonalność porównywarki ofert. Pozwoli ona na porównywanie i zestawienie ofert oraz automatyczne generowanie raportów na ich podstawie. Dzięki temu proces współpracy pomiędzy zleceniodawcą a partnerami usprawni się, a czas potrzebny na wspólne wybranie ofert ulegnie znacznemu skróceniu.

Funkcjonalność porównywarki ofert została odebrana przez zleceniodawcę. Nie zgłoszono do niej żadnych uwag.