by

Szkolenia i warsztaty

W związku z zakańczaniem prac związanych z oprogramowaniem zamówionym przez zleceniodawcę,  należącym do projektu „Wdrożenie systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o” realizowanego w ramach działania 8.2, w listopadzie 2016 roku odbyły się szkolenia dla kluczowych użytkowników systemu: odbiorców modułu zarządczego, sprzedażowo- marketingowego, zarządzania parkami technologicznymi oraz projektowo budowlanego.

W ramach cyklu szkoleń teoretycznych i praktycznych kluczowi użytkownicy ( pracownicy zleceniodawcy; pracownicy działu księgowości, controllingu oraz działu prawnego partnera Pro- Development – firmy W&B Mold; pracownicy biura nieruchomości XYZ Aneta Węska; zespół architektów pracowni D. Barańskiej) odbyli kurs teoretyczny, dotyczący założeń systemu i jego funkcjonalności oraz warsztaty praktyczne pokazujące możliwości oprogramowania w poszczególnych grupach interesariuszy.

Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie użytkowania dedykowanego im modułu , a warsztaty odbyły się w kilku sesjach, w grupach podzielonych ze względu na moduły. Podczas zajęć praktycznych użytkownicy systemu nauczyli się m.in zakładać nowe inwestycje, przydzielać zadania poszczególnym osobom oraz reagować na pojawiające się alerty.

strona logowania ma serwer