by

Opis projektu

Projekt „ wdrożenie systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o” realizowany jest w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Jego celem jest opracowanie i implementacja systemu B2B, którego kluczowym elementem jest wdrożenie dedykowanego oprogramowania. Ma ono wspomóc współpracę spółki Pro-Developmet Sp. z o.o oraz trzech partnerów przedsiębiorstwa.

Specjalnie zaprojektowany system będzie opierał się na platformie oraz czterech modułach do automatyzacji procesów B2B.

Automatyzacji będą podlegały następujące obszary:

 1. Tworzenie i monitorowanie harmonogramów
 2. Budżetowanie
 3. Aktualizowanie budżetów poprzez automatyczne pobieranie do budżetów wprowadzonych do systemu wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex
 4. Podpisywanie i autoryzowanie prac projektowych, dokumentów, w tym umów, protokołów, notatek, raportów w różnych fazach ich przygotowania, za pomocą bezpiecznego elektronicznego podpisu
 5. Ewidencjonowanie i generowanie faktur
 6. Spotkania koordynacyjne prowadzone w formie wideokonferencji z dostępem online do wszystkich plików w systemie i możliwością ich aktualizacji w trakcie wideokonferencji
 7. Kosztorysowanie projektów
 8. Wizualizowanie projektowanych budynków w 3D
 9. Prowadzenie e-dziennika budowy
 10. Zarządzanie powierzchniami przeznaczonymi pod wspólne usługi dla najemców powierzchni w parku technologiczno- naukowym: automatyzacja rezerwacji sal konferencyjnych, rejestracji na szkolenia, warsztaty i konsultacje prawne
 11. Raportowanie
 12. Bieżące monitorowanie w trybie online dokumentacji związanej z każdym lokalem komercyjnym, jakim wnioskodawca będzie zarządzał

Projekt podzielony będzie na 4 etapy realizowane od 01.10.2013  do 30.09.2015

Write a Comment

Comment