by

Analiza systemu IT

Aby stworzony wspólnie z partnerami system IT, spełniał swoją rolę konieczne było przeanalizowanie obecnych zasobów i bieżąca ocena posiadanego sytemu informatycznego. Z tego powodu przeprowadzona została analiza, której wyniki stały się danymi wyjściowymi dla tworzenia nowych rozwiązań.

Analiza wykazała, iż obecny system informatyczny:

  1. Nie spełnia oczekiwań zarówno wnioskodawcy jak i partnerów
  2. Nie jest w stanie obsłużyć obecnych i przyszłych procesów biznesowych
  3. Korzystanie z niego nie wpływa na zredukowanie czasu, potrzebnego do wykonania danego zadania
  4. Jest on niewystarczający do obsłużenia obiegu dokumentów w sieci pomiędzy wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

W związku z tym zaproponowane zostały rozwiązania technologiczne, które usprawnią działanie obecnego systemu i pozwolą dostosować go do zmieniających się potrzeb wnioskodawcy i partnerów.

 

Write a Comment

Comment