by

Analiza Modułu Zarządczego

W związku z opracowywaniem koniecznych zmian, wynikających z przeprowadzonej technicznej analizy systemu informatycznego, pojawiła sią potrzeba opracowania modyfikacji dla obecnego Modułu Zarządczego w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

W wyniku przeprowadzonej analizy Modułu Zarządczego pojawiły się następujące wnioski:

  1. Obecny Moduł Zarządczy jest niewystarczający dla potrzeb wnioskodawcy oraz jego partnerów biznesowych
  2. Nie uwzględnia on wszystkich elementów współpracy wewnętrznej oraz zewnętrznej
  3. Brak w nim części składowych, pozwalających na skrócenie czasu potrzebnego na koordynację i weryfikacje określonych działań
  4. Nie umożliwia on bliżej współpracy z partnerami biznesowymi
  5. Nie uwzględnia on innowacyjnych trendów wykorzystywanych w szeroko pojętym zarządzaniu

Analiza pozwoliła na opracowanie szczegółowych wymagań wnioskodawcy, które podsumowane zostały w dokumencie potrzeb beneficjenta.

Write a Comment

Comment

2 585 Comments

  1. Oh this was a good day! I just spent the last hour looking trhough your posts (I haven’t been on my computer in weeks) They are all beautiful and inspiring as always!