by

Rozpoczęliśmy zakup sprzętu

Oprócz dokładnej analizy metodologicznej dotyczącej wdrożenia nowego systemu umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o, podjęto także działania mające na celu przygotowanie techniczne i technologiczne przedsiębiorstwa oraz jego partnerów do nowego systemu.

W tym celu rozpoczęto zakup sprzętu niezbędnego do sprawnego wdrożenia projektu. Wśród zakupionych elementów wyposażenia IT znalazły się między innymi serwery, szafa rackowa, komputery stacjonarne oraz monitory. Stanowią one podstawę do stworzenia systemu informatycznego, pozwalającego na dalsze prace i rozwijanie realizowanego projektu w wyznaczonym kierunku.

Realizacja kolejnych etapów projektu będzie wiązała się z koniecznością poszerzania bazy sprzętu i kolejnymi zakupami.

Write a Comment

Comment