by

Wybraliśmy dostawcę systemu IT

W czerwcu 2014 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie dostawcy systemu IT, który stworzy system B2B, umożliwiający integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z.o.o. Jego głównym zadaniem będzie wykonanie platformy informatycznej z indywidualnie zaprojektowanymi czterema modułami zarządczymi.

Udało nam się wybrać firmę, spełniającą wszystkie przedstawione warunki. Celem jej pracy będzie stworzenie mechanizmów, pozwalających na automatyzacje określonych procesów: orzenie i monitorowanie harmonogramów; budżetowanie; aktualizowanie budżetów poprzez automatyczne pobieranie do budżetów wprowadzonych do systemu wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex; podpisywanie i autoryzowanie prac projektowych, dokumentów, umów, protokołów, notatek, raportów w różnych fazach przygotowania, za pomocą bezpiecznego elektronicznego podpisu; ewidencjonowanie i generowanie faktur; spotkania koordynacyjne prowadzone w formie wideokonferencji i z dostępem online do wszystkich plików w systemie i możliwością ich aktualizacji podczas wideokonferencji; kosztorysowanie projektów; wizualizowanie projektowanych budynków w 3D; prowadzenie e-dziennika budowy; zarządzanie powierzchniami przeznaczonymi pod wspólne usługi dla najemców powierzchni w parku technologiczno- naukowym: automatyzacja rezerwacji sal konferencyjnych, rejestracji na szkolenia, warsztaty i konsultacje prawne; raportowanie; bieżące monitorowanie w trybie online dokumentacji związanej z każdym lokalnej, którym wnioskodawca będzie zarządzał.

Write a Comment

Comment