by

Początek prac nad modułem projektowo-budowlanym oraz sprzedażowo- marketingowym

Wraz z wybranym dostawcą systemu IT rozpoczęliśmy prace nad dwoma z czterech modułów zarządczych. Są to: moduł projektowo- budowlany oraz moduł sprzedażowo-marketingowy.

Ze względu na ich rozbudowaną formę, a także duży stopień złożoności projektów realizowanych w ich ramach, prace nad strukturą modułów odbywają się w zespołach roboczych. W każdym zespole znajdują się członkowie Komitetu Sterującego, analitycy ze strony dostawcy systemu IT, a także specjaliści w danej branży z przedsiębiorstwa beneficjenta oraz partnerów biznesowych. Synergiczna współpraca pomiędzy nimi pozwala wypracować optymalne rozwiązania, dopasowane do potrzeb użytkowników.

W ramach modułu projektowo-budowlanego wprowadzona będzie automatyzacja m.in.: w zakresie wizualizowania projektów budynków w 3D, prowadzenie e-dziennika budowy, podpisywania i autoryzowania prac projektowych. Moduł sprzedażowo-marketingowy zawierał będzie elementy pozwalające na automatyzacje aktualizacji budżetów, tworzenia i monitorowania harmonogramów.

Prace nad powyższymi modułami są na etapie początkowym i wzbogacone będą wraz z rozwojem projektu.

Write a Comment

Comment