by

Badanie zasobów firmy

Aby każdy z czterech modułów (projektowo- budowlany, sprzedażowo- marketingowy, moduł parków technologicznych oraz moduł zarządczy) mógł zacząć być opracowywany, konieczne było przeprowadzenie analizy zasobów firmy.

W tym celu odbył się cykl spotkań z analitykiem, który wsparł beneficjenta w określeniu posiadanych zasobów przedsiębiorstwa oraz nakreśleniu ewentualnych braków, wymagających uzupełnienia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że :

  1. Posiadane dotychczas zasoby mogą stać się elementem projektowanego modułu
  2. Istnieją zasoby wymagające uzupełnienia
  3. Tworzone moduły pozwolą wypełnić braki w zasobach przedsiębiorstwa

Analiza przedwdrożeniowa każdego modułu pozwoliła tym samym nakreślić zasoby beneficjenta, a także wspomóc wyznaczenie kierunku wdrożeniowego każdego z modułów.

Write a Comment

Comment