by

Moduł projektowo – budowlany

Jednym z elementów projektowanego systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o jest moduł projektowo – budowlany umożliwiający zbieżną współpracę wnioskodawcy oraz partnerów. Oprogramowanie Autodes Biulding Design Suit pozwoli na wgląd do projektu na każdym etapie pracy nad nim. Dzięki temu możliwe będzie zgłaszanie uwag i wprowadzanie modyfikacji dot. m.in. architektury projektowanych budynków czy też rozkładu lokali wewnątrz budynków.  Ponad to, dedykowany system umożliwi wnioskodawcy dostęp do wizualizacji 3D i zgłaszanie na bieżąco ewentualnych uwag.

Moduł projektowo- budowlany pozwoli zespołom projektowym tworzyć automatycznie kosztorysy prac a także opracowywać i modyfikować wizualizacje na modelu 3D.

Obecnie, trwają prace nad realizacją modułu projektowo- budowalnego, poprzedzone analizą potrzeb. Firmie wybranej do realizacji tego przedsięwzięcia przekazano główne wytyczne związane ze specyfiką nadzoru procesu budowy.