by

Przekazanie modułu zarządzania parkami technologicznymi i biznesowymi

Moduł zarządzania parkami technologicznymi i biznesowymi przygotowany przez zleceniobiorcę dla ProDevelopment Sp z o.o wyposażony został między innymi w panel analityczno- statystyczny. Pozwoli on użytkownikom na zarządzanie profilami najemców oraz profilami przedsiębiorstw znajdującymi się w okresie inkubacji a także statusami płatności i zarządzaniem zyskami z najmu powierzchni w parku technologiczno- biznesowym.

Zgodnie z umową zawartą w 2014 roku, w maju 2015 nastąpiło nabycie wartości niematerialnych i prawnych do oprogramowania wyżej wymienionych elementów modułu zarządczego. Proces, poprzedzony uprzednio analizami potrzeb potencjalnych użytkowników i zleceniodawcy oraz fazą testową, przekazany został w formie spełniającej oczekiwania zleceniodawcy.