by

Testy e-dziennika budowy

Po odbiorze panelu e-dziennik budowy przyszli jego użytkownicy przystąpili do fazy testowania i nauki korzystania z panelu. Podczas tego etapu zgłoszone zostały uwagi dotyczące funkcjonowania systemu oraz sugestie dotyczące napotkanych trudności oraz błędów. Wszystkie spostrzeżenia zebrano i przekazano zleceniobiorcy. Na bieżąco zostały one uwzględnione, a niezbędne z punktu widzenia użytkownika, poprawki zostały wprowadzone.