Moduł zarządczy

Projekt „ wdrożenie systemu B2B umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o” realizowany jest w ramach działania 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Jego celem jest opracowanie i implementacja systemu B2B, opartego na dedykowanym oprogramowaniu, mającym wspomóc współpracę spółki Pro-Developmet Sp. z o.o oraz trzech partnerów przedsiębiorstwa.

Specjalnie zaprojektowany system będzie opierał się na platformie oraz czterech modułach do automatyzacji procesów B2B. Jednym z modułów jest moduł zarządczy. 

W styczniu i w lutym przeprowadzane zostały dodatkowe analizy, które pozwoliły rozpocząć prace nad uzupełnieniem modułu zarządczego o funkcjonalności takie jak możliwość budżetowania i ewidencjonowania faktur vat. Ułatwi to współpracę wnioskodawcy, firmy Pro-development Sp. z o.o z partnerami i znacznie usprawni przepływ dokumentów pomiędzy współpracującymi podmiotami. Na podstawie przeanalizowanych potrzeb, zaprojektowane zostały wymienione elementy modułu i rozpoczęły się prace nad ich wykonaniem.

 

Lokal w Krakowie: prace wykończeniowe

S6002719     S6002723

Zakupiony przez beneficjenta lokal w Krakowie w budynku Browaru Lubicz jest obecnie adaptowany na potrzeby biurowe. Oprócz prac wykończeniowych ( takich jak między innymi układanie podłóg, instalacja oświetlenia i infrastruktury sanitarnej) trwają także prace nad organizacją przestrzeni, pozwalające na stworzenie warunków koniecznych do zatrudnienia wykwalifikowanej kadry pracowniczej. W lokalu przygotowywana jest serwerownia oraz zaplecze techniczne niezbędne do wdrożenia systemu B2B opartego na dedykowanym oprogramowaniu. W tym celu zakupione zostały elementy infrastruktury technologicznej.

20150519_123948            20150519_162258

 

Zakup lokalu w Krakowie

Zakupiony przez beneficjenta lokal znajduje się w Centrum Krakowa. Jest to mieszkanie w budynku Browaru Lubicz. Wybrana lokalizacja zapewni dobrą komunikację oraz szeroki dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, , która będzie mogła w profesjonalny sposób obsłużyć zaplecze informatyczne dla realizowanego przez beneficjenta projektu. W lokalu umieszczona zostanie serwerownia, niezbędne zaplecze techniczne i technologiczne oraz część użytkowa na potrzeby biurowe.

lubicz5

Obecnie, po zakupie lokalu trwają prace nad przystosowaniem go do potrzeb beneficjenta oraz nad jego aranżacją. 

lubicz2lubicz3lubicz1lubicz6

Artykuły o realizowanym projekcie

W listopadzie ukazały się trzy artykuły w prasie specjalistycznej, dotyczące realizowanego projektu.

Artykuły ukazały się w:

  1. Gazeta Finansowa: „ ProDevelopment- specjaliści od innowacyjnych i kreatywnych procesów inwestycyjnych”, 28 listopada 20114

skan251

 

2. Puls Biznesu: „Chcemy mieć udział w budowie Mazowieckiej Doliny Krzemowej”,             25  listopada 2014

skan250

3. Dziennik Gazeta Prawna: ProDevelopment stawia na innowacyjne zarządzanie                  projektami”, 25 listopada 2014.

 

skan252

Nawiązanie współpracy z PW oraz SGH

Politechnika Warszawska to jedna z największych i najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Od wielu lat plasuje się na szczycie rankingów uczelni wyższych w kraju oraz w Europie środkowo-wschodniej. Oprócz działalności dydaktycznej prowadzi także centra i ośrodki badawcze, pracujące nad wdrożeniami innowacyjnych projektów.

Szkoła Główna Handlowa, jako najstarsza uczelnia w kraju, łączy najlepsze tradycje nauczania na światowym poziomie z nowoczesnym podejściem do przekazywania specjalistycznej wiedzy. W tym roku znalazła się na liście 80 najlepszych szkół biznesu według magazynu Forbes.

Jednym z elementów projektu realizowanego przez Pro-Development Sp,z o.o oraz partnerów biznesowych firmy jest zarządzanie parkami technologicznymi. Aby uzupełnić zasoby dotyczące tego modułu, beneficjent nawiązał współpracę w zakresie badań nad parkami technologicznymi z Politechniką Warszawską oraz zespołem ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej. Przygotowali oni analizy najlepszych rozwiązań w zakresie zarządzania parkami w Polsce oraz na świecie. Jej wyniki staną się podstawą do opracowania moduł dedykowanego dla parków technologicznych.

Badanie zasobów firmy

Aby każdy z czterech modułów (projektowo- budowlany, sprzedażowo- marketingowy, moduł parków technologicznych oraz moduł zarządczy) mógł zacząć być opracowywany, konieczne było przeprowadzenie analizy zasobów firmy.

W tym celu odbył się cykl spotkań z analitykiem, który wsparł beneficjenta w określeniu posiadanych zasobów przedsiębiorstwa oraz nakreśleniu ewentualnych braków, wymagających uzupełnienia.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że :

  1. Posiadane dotychczas zasoby mogą stać się elementem projektowanego modułu
  2. Istnieją zasoby wymagające uzupełnienia
  3. Tworzone moduły pozwolą wypełnić braki w zasobach przedsiębiorstwa

Analiza przedwdrożeniowa każdego modułu pozwoliła tym samym nakreślić zasoby beneficjenta, a także wspomóc wyznaczenie kierunku wdrożeniowego każdego z modułów.

Początek prac nad modułem projektowo-budowlanym oraz sprzedażowo- marketingowym

Wraz z wybranym dostawcą systemu IT rozpoczęliśmy prace nad dwoma z czterech modułów zarządczych. Są to: moduł projektowo- budowlany oraz moduł sprzedażowo-marketingowy.

Ze względu na ich rozbudowaną formę, a także duży stopień złożoności projektów realizowanych w ich ramach, prace nad strukturą modułów odbywają się w zespołach roboczych. W każdym zespole znajdują się członkowie Komitetu Sterującego, analitycy ze strony dostawcy systemu IT, a także specjaliści w danej branży z przedsiębiorstwa beneficjenta oraz partnerów biznesowych. Synergiczna współpraca pomiędzy nimi pozwala wypracować optymalne rozwiązania, dopasowane do potrzeb użytkowników.

W ramach modułu projektowo-budowlanego wprowadzona będzie automatyzacja m.in.: w zakresie wizualizowania projektów budynków w 3D, prowadzenie e-dziennika budowy, podpisywania i autoryzowania prac projektowych. Moduł sprzedażowo-marketingowy zawierał będzie elementy pozwalające na automatyzacje aktualizacji budżetów, tworzenia i monitorowania harmonogramów.

Prace nad powyższymi modułami są na etapie początkowym i wzbogacone będą wraz z rozwojem projektu.

Wybraliśmy dostawcę systemu IT

W czerwcu 2014 roku rozpoczęliśmy poszukiwanie dostawcy systemu IT, który stworzy system B2B, umożliwiający integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z.o.o. Jego głównym zadaniem będzie wykonanie platformy informatycznej z indywidualnie zaprojektowanymi czterema modułami zarządczymi.

Udało nam się wybrać firmę, spełniającą wszystkie przedstawione warunki. Celem jej pracy będzie stworzenie mechanizmów, pozwalających na automatyzacje określonych procesów: orzenie i monitorowanie harmonogramów; budżetowanie; aktualizowanie budżetów poprzez automatyczne pobieranie do budżetów wprowadzonych do systemu wskaźników takich jak IRR, ROE, NPV, Capex; podpisywanie i autoryzowanie prac projektowych, dokumentów, umów, protokołów, notatek, raportów w różnych fazach przygotowania, za pomocą bezpiecznego elektronicznego podpisu; ewidencjonowanie i generowanie faktur; spotkania koordynacyjne prowadzone w formie wideokonferencji i z dostępem online do wszystkich plików w systemie i możliwością ich aktualizacji podczas wideokonferencji; kosztorysowanie projektów; wizualizowanie projektowanych budynków w 3D; prowadzenie e-dziennika budowy; zarządzanie powierzchniami przeznaczonymi pod wspólne usługi dla najemców powierzchni w parku technologiczno- naukowym: automatyzacja rezerwacji sal konferencyjnych, rejestracji na szkolenia, warsztaty i konsultacje prawne; raportowanie; bieżące monitorowanie w trybie online dokumentacji związanej z każdym lokalnej, którym wnioskodawca będzie zarządzał.

Rozpoczęliśmy zakup sprzętu

Oprócz dokładnej analizy metodologicznej dotyczącej wdrożenia nowego systemu umożliwiającego integrację systemów biznesowych spółki Pro-Development Sp. z o.o, podjęto także działania mające na celu przygotowanie techniczne i technologiczne przedsiębiorstwa oraz jego partnerów do nowego systemu.

W tym celu rozpoczęto zakup sprzętu niezbędnego do sprawnego wdrożenia projektu. Wśród zakupionych elementów wyposażenia IT znalazły się między innymi serwery, szafa rackowa, komputery stacjonarne oraz monitory. Stanowią one podstawę do stworzenia systemu informatycznego, pozwalającego na dalsze prace i rozwijanie realizowanego projektu w wyznaczonym kierunku.

Realizacja kolejnych etapów projektu będzie wiązała się z koniecznością poszerzania bazy sprzętu i kolejnymi zakupami.

Trwają rozmowy z Developerem

W związku  z poszukiwaniem siedziby głównej do realizacji projektu, zdecydowano, iż będzie to Kraków. Wybrano to miasto, ze względu na centralną pozycję akademicką i szeroki dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, która będzie mogła w profesjonalny sposób obsłużyć zaplecze informatyczne dla realizowanego przez beneficjenta projektu.

Zdecydowano, iż lokal znajdował będzie się w Browarze Lubicz. Umieszczona zostanie w nim serwerownia, niezbędne zaplecze techniczne i technologiczne oraz część użytkowa na potrzeby biurowe. Obecnie trwają rozmowy z developerem w sprawie zawarcia umowy zakupu lokalu.